הנהגות לראש חודש

  • יעלה ויבוא- מוסיפים בתפילות שמונה עשרה ובברכת המזון את הקטע ויבוא.
  • הלל ומוסף- אומרים הלל אך לא שלם, ומתפללים תפילת מוסף לראש חודש. כאשר חל בשבת אומרים תפילת ‘אתה יצרת’ בתפילת המוסף במקום תפילת ‘תקנת שבת’.
  • קריאת התורה- בראש חודש נוהגים לקרוא בתורה גם אם לא חל בימי הקריאה ועולים לתורה ארבעה אנשים וקוראים פרשת מוספי ראש חודש שבחומש במדבר ומוסיפים לקרוא החל מתחילת פרשת תמידין ויום השבת כדי שיהיה מספיק לקריאה לארבעה אנשים (חוץ מחודש טבת שחל תמיד בימי החנוכה שקוראים בקריאת ראש חודש שלשה אנשים והרביעי קורא בפרשת היום של חנוכה). כשחל ראש חודש בשבת קוראים פרשת ראש חודש לעליית המפטיר וקוראים בהפטרה מעניין ראש חודש.
    כל מנהגים אלו נוהגים במשך חודשי השנה חוץ מראש חודש תשרי שהוא ראש השנה שאין קוראים בפרשת ראש חודש, לא אומרים הלל ולא מזכירים ראש חודש בתפילה.
  • התוועדות- בשנת תש”נ עורר הרבי, שבכל ראש חודש יתאספו יהודים יחד לערוך התוועדויות, ולקשר זאת עם נתינה צדקה.
  • תהילים עם פירוש רש”י- במכתבו של הרבי היי”צ בקובץ מכתבים כתב: “מנג עתיק ללמוד בכל ראש חודש פסוק אחד עם פירוש רש”י, ואפשר להוסיף, עם עוד פירושים, מפרק בתהילים שהוא מזומן במספר שנות חייו. ואם הפרק מחזיק פחות מי”ב פסוקים, וכן בשנת העיבור, אז כופלים שיעלה במספר חודשי השנה, ואם הוא מרובה בפסוקים אזי לומדים שניים או יותר פסוקים בכל ראש חודש”.
  • נהוג לא להסתפר בקרש חודש.

בברכה לראש חודש טוב ובשורות טובות
הרב יעקב סוסי.