מחר ראש חודש מנחם-אב. זהו יום פטירתו של אהרן הכהן.  וכן, מתחילים הדינים של תשעת הימים.