יום ההולדת העברי

יום הולדת של אדם הוא יום השנה שבו נולד. יום זה הוא יום שמח ונחוג על ידי האדם בחברת משפחתו וחבריו. יום ההולדת נחשב כראש השנה הפרטי של כל אחד ואחד, לכן נוהגים לעשות בו חשבון נפש על השנה החולפת.

בנוסף בתאריך בו נולד אדם יש לו יותר מזל משאר הימים בשנים כפי שמובא במקורות.

בתלמוד הירושלמי מובא כי כאשר עמלק היה נלחם באומות אחרות, הוא היה מציב אנשים שלהם היה יום הולדת באותו היום. כך הוא הצליח להתגבר על אויביו, בשל העובדה שמזלו של בעל יום ההולדת גובר באותו יום.‏

בגמרא במסכת ראש השנה מפורש ש”הקב”ה ממלא שנותיהן של צדיקים מיום ליום”, כלומר שזכותם של צדיקים שהם נפטרים ביום לידתם, כדוגמת משה רבנו ודוד המלך שנולדו ונפטרו באותו תאריך בשנה.

בעדות המזרח נהגו לחגוג את יום ההולדת, כפי שכותב ה’בן איש חי’ (שנה ראשונה, פרשת ראה, סעיף יז): “ויש נוהגין לעשות בכל שנה את יום הלידה ליום טוב, וסימן יפה הוא, וכן נוהגין בביתנו”.

מנהג חב”ד לגביי יום הולדת הוא, לנצל את היום המיוחד להוספה בעניינים של קדושה. נוהגים במספר מנהגים כגון: עלייה לתורה בשבת הקודמת ליום ההולדת, הוספה בשיעורי התורה, עריכת התוועדות, מתן צדקה נוספת ביום זה, לימוד מזמור תהילים שמספרו כמספר שנותיו ועוד.

 

הרבי מליובאוויטש ביקש שינצלו את היום החשוב, כיום של התבודדות והתבוננות במעשיו ובהנהגותיו בעבר, על מנת לבחון אותם ולשפר את דרכיו, וכן לקיים פעולות שונות להתחזקות:

עליה לתורה – ביום שבת הקודם ליום ההולדת הגברים עולים לתורה, ובנוסף עולים לתורה גם ביום ההולדת עצמו, כשיום זה חל באחד מימי קריאת התורה.

צדקה – הוספה בנתינת צדקה לפני תפילת שחרית ביום ההולדת וכן לפני מנחה. כשיום ההולדת חל בשבת או בחג – יש להוסיף בנתינת צדקה בערב השבת או החג ומומלץ גם אחריהם.

תפילה– הוספה בתפילה עצמה – בכוונת התפילה, הן קודם התפילה -התבוננות בגדלות הבורא וכיוצא בזה והן באמירת ספר התהילים, ולכל הפחות אמירת אחד מחמשת הספרים (ספר התהילים מחולק לפי חמישה ספרים).

לימוד – יש ללמוד את מזמור התהילים החדש שאומר כל אחד בהתאם לגילו. היינו שקוראים ולומדים  את פרק התהילים  של השנה שאלייה נכנסים. לדוגמא: אדם בן 30 יקרא את מזמור לא’ (31) .

תורה – הוספה בלימוד תורה הן בנגלה והן בחסידות.

אהבת ישראל – הוספה בהשפעה של תורה ומצוות על יהודי שני מתוך אהבת ישראל.

התחזקות בעניני תורה מצוות – על האדם לקבל על עצמו התחזקות נוספת בשמירת התורה והמצוות – הידור מצוה או עניין חדש כלשהוא לשנה החדשה.

התוועדות –  היינו מסיבה מתוך שמחה עם בני הבית, חברים וידידים. שמחה של מצוה כשבח והודיה לבורא עולם על שזכינו להיכנס לשנה חדשה.

‘שהחיינו’ – בעת יום ההולדת יש להשתדל לברך ברכת “שהחיינו”, על פרי חדש. ובכך לכוון גם על השנה החדשה שלה זכינו.

מאמר חסידות – מנהג חב”ד להגיד מאמר חסידות  בציבור ביום ההולדת או בזמן סעודה שלישית בשבת הקרובה שלאחרי היום הולדת.

בדיקת תאריך לידה העברי