תורתנו הקדושה דומה לים שאין לו סוף וניתן ללמוד ממנה הוראות רבות לחיים ולהשכיל בזכותה. תורת החיים שנתן לנו בורא עולם מאירה בנו את הקשר שלנו לנשמה שקיימת בתוכינו. כמידי שבוע, כבר במשך 5 שנים, לומדים בבית הכנסת ברח’ העבודה 29 את פרשת השבוע, מיד לאחר תפילת מנחה.