המחאה על שם: בית חב”ד אזור תעשייה אשדוד

ניתן לשלוח למשרדי הארגון בכתובת:

רח’ המסגר 5

ת.ד. 12729

אשדוד

קבלה על סך התרומה תשלח בדואר