ביום רביעי הקרוב הבא עלינו לטובה יציינו חסידי חב”ד בקהילות חב”ד את יום הבהיר י”ד בכסלו – יום חתונתו של הרבי עם הרבנית בשנת תרפ”ט. על היום הזה התבטא הרבי: “יום זה קישר אותי אתכם”.