פרשת השבוע

תורתנו הקדושה ובה חמישה חומשי תורה, הכוללים בתוכם פרשיות רבות. המכילות אין ספור

רעיונות ייחודיים ותבונות חשובות לחיים. מלבד עצם החשיבות ללמוד תורה כמצוה חשובה ויקרה

בפני עצמה, שהרי תלמוד תורה שקול אל מול כל המצוות. כאן תוכלו למצוא רעיונות אקטואליים

ומעניינים שיעשירו את הידע שלכם ויוסיפו לכם בברכה בכל המצטרך.